• Na produkty Akyga se vztahuje záruka 24 měsíců.
  • Záruka se vztahuje na škody způsobené strukturálními vadami produktu.
  • Záruka se nevztahuje na vady způsobené nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby, nesprávnou instalací uživatelem a úmyslným poškozením produktu (např. V důsledku otevření, zásahu neoprávněných osob).
  • Všechny stížnosti na produkty Akyga by měly být podány do místa, kde byl nákup proveden. Vadný produkt musí být dodán s dokladem o nákupu a sériovým číslem. To by mělo být provedeno sami - osobně nebo zasláno kurýrem.
  • Každý inzerovaný produkt by měl být úplný, v případě odeslání neúplného produktu může být stížnost zamítnuta.
  • Jakékoli změny v produktu může provádět pouze oprávněná osoba. Mělo by být potvrzeno podpisem a razítkem.

 

Technická podpora - ověření poruchy

Před odesláním stížnosti doporučujeme kontaktovat oddělení technické podpory pomocí kontaktního formuláře.
Naši konzultanti pomohou vzdáleně vyřešit problém nebo potvrdit potřebu podat stížnost.
Kontakt od pondělí do pátku mezi 8:00 - 16:00.