I. Duševní vlastnictví

Vydavatelem webové stránky Akyga® je Akyga Europe Sp. z o.o., se sídlem v Suchy Dwór (52-200), ul. Wroclawska 1C.

Veškerý text, grafika a specifikace webových stránek jsou vyhrazeny. Používání informací o uživateli získaných na webu neznamená získání jakýchkoli práv k nehmotnému zboží, jako jsou obrázky nebo databáze. Uživatel může tyto obrázky nebo databáze používat pouze v rozsahu spravedlivého použití, jak je stanoveno v ustanoveních zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (zákon č. 24, bod 83, ve znění pozdějších předpisů), zákona ze dne 27. července 2001 o ochraně databází (zákon č. 128 položka 1402) a zákon ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži (zákon č. 93.47.211, ve znění pozdějších předpisů). Je zakázáno kopírovat a upravovat webovou stránku pro komerční účely bez předchozího souhlasu webové stránky.

II. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Subjektem spravujícím osobní údaje je Akyga Europe Sp. z o.o. (dále jen Společnost) se sídlem v Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C - vydavatel webových stránek Akyga®.

III. Sběr dat

Uživatelé webu Akyga® sdílejí svá data zasláním dotazů z webu, předplatným dokumentů a získáním informací o společnosti. Údaje poskytnuté uživatelem jsou obvykle jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa IP.

IV. Zpracování dat

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „GDPR“) a další příslušné předpisy. Společnost a subjekty poskytující služby společnosti mají právo na uživatelská data. Společnost potřebuje osobní údaje k zodpovězení otázek, zasílání novinek, provádění marketingových aktivit.

V. Práva na ukládání dat

  • Zákon umožňující přístup k uvedeným údajům

Každý uživatel může zkontrolovat zasláním dotazu společnosti, která data jsou uložena.

  • Právo na opravu dat

Pokud víme, že naše údaje nejsou správné, máme právo napravit nepravdivá data.

  • Právo na přenositelnost dat

Pokud má společnost vaše data, máte právo je obdržet ve standardizovaném formátu. To umožňuje použít data jinými správci. Pokud je to technicky možné, může společnost na žádost uživatele zaslat data jinému správci.

  • Právo omezit zpracování údajů

Uživatel může omezit zpracování svých údajů na Společnost. V tomto případě správce ukládá pouze údaje, další činnosti související se zpracováním údajů jsou zakázány (s výjimkami stanovenými v čl. 18 odst. 2 GDPR).

  • Právo na mazání dat

Každý uživatel může požádat správce, aby data okamžitě vymazal.