Zásady ochrany osobních údajů a cookies

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Vydavatelem internetových stránek www.akyga.com ("Webové stránky") je společnost Ropla Computers Sp. z o.o. ("Společnost") se sídlem Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C.
Všechna práva na Webovou stránku, včetně textových a grafických prvků, rozvržení stránek Webové stránky a dalších prvků, jsou vyhrazena, pokud není výslovně uvedeno jinak. Používání obsahu zveřejněného na Webových stránkách neznamená, že uživatelé získají práva na nehmotné statky na obrázky nebo databáze v nich obsažené. Uživatel může tyto obrázky nebo databáze používat pouze v rámci spravedlivého užívání, určeného ustanoveními zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících (Sbírka zákonů č. 24, bod 83, ve znění pozdějších předpisů), akty 27 Července 2001 o ochraně databází (Sbírka zákonů č. 128, bod 1402) a zákonem ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži (věstník zákonů č.93.47.211, ve znění pozdějších předpisů). Zejména s výjimkou případů uvedených v těchto ustanoveních je zakázáno kopírovat, upravovat nebo přenášet elektronicky nebo jinak jakoukoliv část Webové stránky Společnosti bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zasláním dotazů přes webové stránky nebo přihlašováním k dokumentům a informacím o společnosti poskytuje uživatel osobní údaje společnosti, zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu IP. Bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné, aby Uživatel předal nebo zaslal společnosti žádost.
Správcem osobních údajů poskytnutých Uživatelem je společnost Ropla Computers Sp. z o.o. ("Společnost") se sídlem Suchy Dwór (52-200), ul. Wrocławska 1C.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušující směrnici 95/46 / ES (dále jen „RODO“) a další použitelná nařízení.
Osobní údaje poskytnuté Uživatelem jsou zpracovávány Společností v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. 6 odst. 1 písm. 1 svítí. b RODO, za účelem reakce na Uživatele. V případě, že se uživatel přihlásí k odběru zpravodaje, jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. F) Úřadu), za účelem provádění marketingových činností spočívajících v zasílání tohoto zpravodaje Společností. Údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem plnění závazků Společnosti stanovených zákonem (čl. 6 odst. 1 písm. C) Úřadu pro ochranu údajů) a ochrany práv Společnosti, včetně zejména odškodnění (právně odůvodněný zájem správce - čl. 6 odst. 1 písm. F RODO).
Společnost zpracovává osobní údaje Uživatele pouze po nezbytně nutnou dobu k dosažení účelu jejich zpracování uvedeného v Zásadách nebo ke splnění závazků uložených zákonem, a pokud je doba promlčení pohledávek vyplývajících z těchto účelů delší - do uplynutí lhůty. promlčecí lhůty.
Příjemci osobních údajů mohou být subjekty poskytující Společnosti služby související s odpověďmi na dotazy nebo předplatné Uživatele, včetně poskytovatelů IT služeb, jakož i subjekty poskytující účetní, poradenské a marketingové služby Správci.
V souladu s pravidly stanovenými v ustanoveních o ochraně osobních údajů má Uživatel právo požádat o přístup k údajům, opravit je, omezit jejich zpracování, vymazání, právo na přenos dat a právo podat stížnost předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případech, kdy zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. F RODO), má Uživatel právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, je-li to odůvodněno zvláštní situací správce. nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro přímý marketing.
A.n. práva (s výjimkou práva podat stížnost dozorčímu orgánu), může Zákazník provést zaslání příslušné žádosti na adresu: rodo.rc@ropla.eu.

DALŠÍ INFORMACE

Aby bylo možné vytvořit statistické údaje o provozu uživatelů a usnadnit uživatelům používání obsahu webových stránek, používá společnost technologii známou jako cookies, tj. Informace uložené serverem webových stránek v počítači uživatele, které může server číst při každém připojení. k počítači. Uživatel může kdykoliv zakázat možnost přijetí cookies ve svém webovém prohlížeči, což nebude mít za následek potíže s používáním obsahu Webové stránky.
Osobní údaje získané z formulářů nejsou distribuovány ani prodávány jiným subjektům.
Na webových stránkách je nainstalována služba Google Analytics, která sleduje provoz uživatelů na všech podstránkách pomocí souborů cookie. Informace získané pomocí tohoto nástroje nejsou sdíleny s jinými subjekty a slouží pouze ke statistickým účelům a ke zlepšení použitelnosti stránek.
Pokud Zákazník nesouhlasí s monitorováním činnosti na webu, měl by do svého webového prohlížeče, který blokuje JavaScript a soubory cookie, přidat výjimku.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, a to jak těch, které jsou k dispozici uživatelům prostřednictvím odkazů umístěných na webových stránkách, tak i těch, které odkazují na webové stránky.

Pokud Zákazník nesouhlasí se zasíláním newsletteru na e-mailovou adresu, může Zákazník realizovat zasláním příslušné žádosti na následující adresu: rodo.rc@ropla.eu. nebo klikněte na příslušný odkaz na konci každé automatické zprávy odeslané jako součást newsletteru.

POLITIKA COOKIES VE WEBOVÉ STRÁNCE WWW.AKYGA.COM

1. "Cookies" by měly být chápány jako IT data uložená v koncových zařízeních uživatele, určená pro používání webových stránek. Jedná se zejména o textové soubory obsahující název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

2. Webové stránky neshromažďují automaticky žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie. Na webových stránkách je nainstalována služba Google Analytics, která sleduje provoz uživatelů na všech podstránkách pomocí souborů cookie. Informace získané pomocí tohoto nástroje nejsou sdíleny s jinými subjekty a slouží pouze ke statistickým účelům a ke zlepšení použitelnosti stránek.

3. Cookies jsou určeny pro používání webových stránek. Operátor tyto soubory používá k:
a) schopnost přihlásit se a udržovat relaci uživatele na každé další stránce webu
b) přizpůsobení obsahu webové stránky individuálním preferencím uživatele, především tyto soubory rozpoznávají uživatelské zařízení pro zobrazení stránky podle uživatelských preferencí
c) vytvořit anonymní statistiky s výjimkou možnosti identifikace uživatele.

4. Soubory cookie, které používají partneři provozovatele webových stránek, zejména uživatelé webových stránek, podléhají vlastní politice ochrany osobních údajů.

5. V zájmu bezpečnosti dat, které nám byly svěřeny, jsme vyvinuli interní postupy a doporučení, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům. Tento výkon kontrolujeme a průběžně kontrolujeme dodržování příslušných právních předpisů - zákona o ochraně osobních údajů, zákona o poskytování elektronických služeb, jakož i jakéhokoli druhu prováděcích aktů a aktů práva Společenství.

6. Software používaný pro procházení webových stránek umožňuje, aby soubory cookie byly ve výchozím nastavení umístěny na koncovém zařízení uživatele. Toto nastavení může Uživatel změnit tak, aby blokoval automatickou službu „cookies“ v nastavení webového prohlížeče nebo informoval o každém přenosu souborů cookie do zařízení uživatele.

7. Uživatelé webových stránek mohou kdykoliv změnit nastavení cookies. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
 Příklady možností úprav v oblíbených prohlížečích:
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-say-cookies-are-blocked-unblock-them
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
- Safari: http://safari.helpmax.net/cs/privacy-and-security/what-are-cookies/

8. Provozovatel webové stránky informuje, že změny nastavení v internetovém prohlížeči uživatele mohou zabránit správnému fungování webových stránek.