I. Co jsou cookies?

Cookies jsou IT data, obvykle malé soubory uložené na koncových zařízeních uživatelů webových stránek. Soubory obsahují název webu, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

II. Jak používáme cookies?

Nástroj Google Analytics je nainstalován na webových stránkách a sleduje provoz uživatelů na podstránkách pomocí souborů cookie. Informace nejsou v žádném případě poskytovány jiným subjektům. Provozovatel používá získané údaje k:

  • Možnosti přihlášení a údržby uživatelských relací na každé následující stránce webu
  • Individuální přizpůsobení webu s ohledem na preference uživatele
  • Vytváření statistik, které neobsahují osobní údaje, za účelem zlepšení fungování webu

III. Bezpečnost

V zájmu bezpečnosti svěřených dat na všech úrovních zpracování jsme zavedli vnitřní postupy a doporučení k zajištění nejvyšší ochrany. Výchozí nastavení prohlížeče umožňuje ukládat soubory. Každý uživatel má možnost změnit nastavení cookies.